ЦЕНОРАЗПИС

МАЛОТИРАЖНИ
фототипни и наборни
БРОШУРИ И КНИГИ
МОНОГРАФИИ, СТУДИИ, КУРСОВИ ЛЕКЦИИ, УЧЕБНИЦИ и др.
МИНИМАЛЕН ТИРАЖ - 100 ЕКЗЕМПЛЯРА

ПРИМЕРНА ОФЕРТА :
Икономичен вариант (с предпечат на клиента) - фототипна брошура, формат А5 (1/2 от А4).
Тяло - вестникарска хартия, печат 1 + 1.
Корица - друга подходяща хартия (картон), печат 1 + 0.
Изходни материали: страници, принтвани на хартия (не на паус!)
или на електронен носител, странирани в съответния формат, в който ще бъдат печатани (А5 или А4).

ЦЕНОРАЗПИС:                                    Примерен обем 100 стр. (включително 4 страници корица)


Тираж              Цена за 1 стр. А5       Единична цена за бройка, умножена по тиража = обща сума
100                   0,018 лв                       1,80 лв     х    100 бр.   =   180 лв
150                   0,014 лв                       1,40 лв     х    150 бр.   =   210 лв
200                   0,012 лв                       1,20 лв     х    200 бр.   =   240 лв
300                   0,0085 лв                     0,85 лв     х    300 бр.   =   255 лв
400                   0,0073 лв                     0,73 лв     х    400 бр.   =   292 лв
500                   0,0062 лв                     0,62 лв     х    500 бр.   =   310 лв

Ако тялото се печата на вносна офсетова или хромова хартия,
цената се повишава средно с 0,003 лв на страница А5 за съответния тираж.
За издание формат А4 съответните суми за печат и хартия се удвояват.
Посочените цени са предвидени за едноцветна корица.
При по-голяма цветност на корицата цената се увеличава с по 20 лв за цвят
плюс 10 лв за електронен монтаж.
Например четирицветна корица ще струва 4х20 + 10 = 90 лв.

За лакиране на корица се заплаща 20 лв за тираж до 500 бр.
За дизайн на корица се заплаща от 50 до 200 лв в зависимост от сложността.
За сканиране на снимка или илюстрация до формат А4 се заплаща 1 лв.
За обработка на снимка или илюстрация се заплаща от 2 до 5 лв.
За набор на текст се заплаща по 0,50 лв на авторска страница от 1800 знака.
За страниране се заплаща от 0,20 до 1,50 лв на страница, според сложността.

Посочените цени са ориентировъчни.
Точната цена се калкулира след като се видят всички изходни материли на клиента.

Осигурява се ISBN.
Правата на автора се запазват напълно!


Издателството не начислява ДДС

Големите тиражи и цветните издания се изчисляват по друга схема
след предварително запитване по телефон или имейл.

 Главен редактор
Димитър Димитров

Тел.: (02) 872 02 66, GSM: 0886 50 81 50
e-mail: ecoprogres@abv.bg
www.ecoprogres.com