КАЛКУЛАТОР
за малотиражни издания от 100 до 500 броя

Тяло - офсетов печат 1+1.
Корица - подходяща хартия (картон).
Изходни материали: страници, принтвани на хартия (не на паус!)
или на електронен носител, странирани в съответния формат, в който ще бъдат печатани (А5 или А4)

 Фармат на изданието  
 Тираж - брой издания  
 Страници (кратни на 8)  
 Хартия за тялото  
 Цветност на корицата + лв
 Лакиране на корицата лв
 Електронен монтаж на корица лв
 Дизайн на корица лв
 Сканиране и обработка на илюстрации лв
 Набор и страниране лв
 
Крайна цена
лв

Попълнете нужните графи и натиснете бутон "Изчисли".
Печат:
Въведените страници трябва да са кратни на осем.
В графа "Хартия" изберете желаната хартия за черното тяло (вътрешните страници на книгата).
В двете графи "Корица" въведете броя на цветовете от вътрешната и външната страна на корицата.
Например, ако корицата е пълноцветна от външната страна и бяла от вътрешната - въведете 4 и 0.
Или ако е пълноцветна от външната страна и едноцветна от вътрешната - въведете 4 и 1.
Ако желаете лакиране на корицата - изберете UV лак.
Предпечат:
Ако корицата ви е повече от 1 цвят и не сте в състояние сами да изработите електронния монтаж - изберете електронен монтаж Лице или Лице-гръб (ако има печат и от вътрешната страна на корицата).
Ако нямате професионално направен собствен дизайн на корицата във формат TIF или EPS - изберете някоя от предложените възможности.
Ако в изданието има илюстрации, които трябва да се сканират и подготвят за печат - напишете общия им брой.
Ако изданието се нуждае от набор, страниране или и двете - изберете желаната възможност.
Забележка: Набор означава набиране на текста в компютъра от ръкопис или машинопис.
Забележка: Страниране означава компютърно оформяне на (вече набран) текст във вид на страници за печат в съответния формат (А5 или А4).

Фототипната офсетова технология ни позволява постигането на изключително атрактивни цени при малки тиражи на монохромен печат на книжното тяло. Печатът е изключително икономичен и подходящ за малобюджетни издания като учебници, лекции, монографии, научна литература, стихосбирки, фототипни издания на стари книги и т.н. Цените са ни без конкуренция. Дори ксероксът излиза по-скъпо. Спестявате и принтването на паус - за монтажа ни е необходимо обикновено копие от лазерен принтер или страница от старото издание.
Цветната корица се прави по класически технологии.
Подвързията е с ВШМ или с термолепене.
Цената е крайна - не се начислява ДДС.

Големите тиражи и цветните издания се изчисляват по друга схема
след предварително запитване по телефон или имейл.Главен редактор
Димитър Димитров

Тел.: (02) 872 02 66, GSM: 0886 50 81 50
e-mail: ecoprogres@abv.bg
www.ecoprogres.com