Набор:
Катя Симеонова

Страниране:
Симеон Димитров

Дизайн:
Стефан Димитров

Главен редактор:
Димитър Димитров

Тел.: (02) 872 02 66, GSM: 0886 50 81 50
e-mail: ecoprogres@abv.bg
www.ecoprogres.com